Odpowiedzialność przewoźnika – warunki i zasady

Zapewne największym Państwa priorytetem jest bezpieczeństwo – to zrozumiałe. Jak każdą firmę świadczącą usługi z zakresu przewozu towarów obowiązują nas zasady odpowiedzialności, które różnią się w zależności od typu transportu.

Decydując się na nasze usługi, zawierają Państwo umowę cywilnoprawną. Jej postanowienia mogą być dowolnie kształtowane – łącznie z zastrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko – o odpowiedzialności przewoźnika stanowią również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewozowego.

Jako przewoźnik ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenie, ubytek lub utratę transportowanego mienia, zaistniałe w czasie realizacji zlecenia – od momentu przyjęcia przesyłki aż do jej wydania. Musicie jednak pamiętać Państwo choćby o odpowiednim opakowaniu towaru – zgodnie z prawem przewozowym nie odpowiadamy za szkodę, która wynikła z przyczyn po stronie nadawcy lub odbiorcy, a także z właściwości przesyłki czy siły wyższej.